Notulen GMR + CvB

Schooljaar 2022-2023
Verslag GMR CvB 07 novenmer 2022 Notulen Vastgesteld
Verslag GMR CvB 16 januari 2023 Notulen Vastgesteld
Verslag GMR CvB 03 april 2023 Notulen Vastgesteld
Schooljaar 2020-2021
Naam Categorie Begindatum
Verslag GMR CvB 2021.01.11 Vastgesteld Notulen 11-01-2021
Verslag GMR CvB 2020.11.09 Vastgesteld Notulen 09-11-2020
Schooljaar 2019-2020
Naam Categorie Begindatum
Verslaf GMR CvB 22.06.2020 Vastgesteld Notulen 22-06-2020
Jaarverslag 2019-2020 Verslagen 2019-2020
Verslag GMR CvB 09.03.2020 Vastgesteld Notulen 09-03-2020
Verslag GMR CvB 13.01.2020 Vastgesteld Notulen 13-01-2020
Verslag GMR CvB 28.10.2019 Vastgesteld Notulen 28-10-2019

Schooljaar 2017-2018
Schooljaar 2015-2016
Naam Categorie Begindatum
20151217-instemming addendum secundaire arbeidsvoorwaarden Instemmingsbrief 11-01-2016
20150819-instemming medezeggenschapsstatuut 2015-2017 Instemmingsbrief 17-12-2015
20151109-GMR met CvB Dunamare Notulen 26-01-2016
20150928-GMR met CvB Dunamare Notulen 28-09-2015
Schooljaar 2014-2015
Naam Categorie Begindatum
20141216-aanvullende beleid cyclus functioneren en beoordelen Adviesbrief 16-12-2014
20150518-postitief advies jaarverslag 2014 Adviesbrief 18-05-2015
14-15-functiemix Adviesbrief 09-03-2015
20141113-instemming herziening algemene klachtenregeling Instemmingsbrief 13-11-2014
20150323-instemming bestuursformatieplan 2014-2015 Instemmingsbrief 23-03-2015
20150518-instemming vakantieverlofregeling OOP Instemmingsbrief 18-05-2015
20150622-positief advies begroting 2015-2016 Instemmingsbrief 22-06-2015
20140922-GMR met CvB Dunamare Notulen 22-09-2014
20141110-GMR met CvB Dunamare Notulen 10-11-2014
20150323-GMR met CvB Dunamare Notulen 23-03-2015
20150518-GMR met CvB Dunamare Notulen 18-05-2015
20150622-GMR met CvB Dunamare Notulen 22-06-2015
Activiteitenplan GMR 1415 Vastgesteld stuk 03-11-2014
Schooljaar 2013-2014
Schooljaar 2012-2013
Naam Categorie Begindatum
120924-GMR met CvB Dunamare Notulen 24-09-2012
121015-GMR met CvB Dunamare Notulen 15-10-2012
121203-GMR met CvB Dunamare Notulen 03-12-2012
130128-GMR met CvB Dunamare Notulen 28-01-2013
130318-GMR met CvB Dunamare Notulen 18-03-2013
130513-GMR met CvB Dunamare Notulen 13-05-2013
130624-GMR met CvB Dunamare Notulen 24-06-2013
Schooljaar 2010-2011
Naam Categorie Begindatum
2010 11 08 Vastgestelde Notulen GMR met CvB Notulen 08-11-2010
2011 03 14 vastgestelde notulen GMR Dunamare Notulen 14-03-2011

Vergaderdata GMR/CVB
2023-2024

4 december
22 januari
25 maart
17 juni