​Op de website van de GMR staan de goedgekeurde stukken van de bijeenkomsten van de GMR met het College van Bestuur worden gepubliceerd.​​​​

Klik om deze in te kunnen zien op: documenten GMR